DHARMADHATU - oznacza cały wszechświat ze zjawiskami fizycznymi i mentalnymi wszystkich istot, oznacza także absolutną czy ostateczną prawdę, która leży u podstaw wszystkich zjawisk.
[ O wydawnictwie | Kontakt | Założenia | Pierwszy numer ]

O wydawnictwie

Celem wydawnictwa „Dharmadhatu” jest udostępnianie Nauk Dharmy poprzez publikowanie tekstów z różnych tradycji buddyjskich. Wydawnictwo jest działalnością non-profit, tzn. całkowity zysk ze sprzedaży zostanie przeznaczony na kolejne wydania, a osoby pracujące nad nim nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Kolejne numery będą wydawane regularnie i osoby tworzące je postarają się, aby okres pomiędzy nimi nie był dłuższy niż sześć miesięcy. Wszystkie publikowane teksty są też dostępne w Internecie na naszych stronach.

Kontakt

e-mail: wroclaw@mahajana.net

Założenia

  1. Wydawnictwo będzie działalnością non-profit, tzn. całkowity zysk ze sprzedaży zostanie przeznaczony na kolejne wydania. Sugerowana darowizna powinna być niska, tak, żeby periodyk był dostępny dla większości zainteresowanych.
  2. Wydawnictwo będzie periodykiem — bez ustalonego stałego okresu pomiędzy kolejnymi numerami, jednak tworzący je będą starali się, aby czas ten nie był dłuższy niż sześć miesięcy.
  3. Publikowane teksty najpierw będą umieszczane w serwisie internetowym mahajana.net, tak aby różne osoby mogły zweryfikować ich poprawność. Po naniesieniu poprawek zgłoszonych przez internautów będzie można przygotować wersję drukowaną.
  4. Pomimo, iż teksty te będą umieszczone w Internecie, sądzimy, że wersja papierowa będzie użyteczna ponieważ: 1) nie wszyscy mają dostęp do Internetu, 2) większości osób łatwiej czyta się z książki niż z ekranu oraz jest to mniej męczące dla oczu.
  5. Treść publikacji będzie można dowolnie kopiować pod warunkami: podania źródła i nie zmieniania treści.
  6. Planowany nakład: 50-100 egz. — z uwagi na mocno ograniczone środki finansowe, którymi dysponujemy. Jeśli będzie większe zapotrzebowanie, będzie zawsze możliwość dodruku.

Pierwszy numer

Pierwszy numer jest już dostępny. Sugerowana darowizna wynosi 15 zł + 3 zł przesyłka. Zamówienia można składać pod adresem e-mail wroclaw@mahajana.net. Serdecznie zapraszamy.

Dhamadhatu nr 1 [PDF]
Okładka, projekt: Ewa Hadydoń