"Medytujący Umysł. Obecność kultury buddyjskiej we Wrocławiu",
ul. Świdnicka, 21-27.04.2008 r.

Plansza 1 Plansza 2